Coronavirus

Informatie omtrent Coronavirus

Geachte heer, mevrouw,

Aansluitend op de richtlijnen van de RIVM, richtlijn dagbesteding en dagopvang, gepresenteerd op 16 april jongstleden willen wij u graag informeren over de ontwikkelingen binnen Waterlandswelzijn.

Waterlandswelzijn heeft een start gemaakt met kleinschalige dagbesteding, waarbij de locaties voor kleine groepen worden benut, met inachtneming van de algemene richtlijnen in combinatie met de aanvullend gepresenteerde richtlijnen betreffende dagbesteding voor de Wmo en Wlz. Hiervoor benadert Waterlandswelzijn haar cliënten en wordt er in overleg afgestemd welke mogelijkheden voor dagbesteding er liggen.
Alle cliënten zullen op hun vaste dagen telefonische begeleiding ontvangen van Waterlandswelzijn. Onze medewerkers nemen hiervoor contact met u op.

Wij begrijpen dat u, als bezoeker van Waterlandswelzijn, graag weer wilt starten en zullen er alles aan doen om een goede invulling aan de zorg te blijven geven. Hierin zullen wij, samen met u, zorgvuldig de afweging maken óf en hoe wij de dagbesteding weer zo spoedig mogelijk in kleine vorm kunnen hervatten. De herstart van de dagbesteding op onze locaties is voor ons en u een enorme stap in het samen doorlopen van deze periode op een veilige manier.

De hervatting van de dagbesteding heeft als gevolg dat wij onze alternatieve zorgverlening langzaam gaan afschalen, daar uw reguliere dagbesteding weer op laagdrempelige basis is of wordt opgestart. Dit houdt in dat de maaltijden- en boodschappen voorziening wordt verminderd of wordt gestopt. Hierover zullen onze medewerkers met u communiceren. Samen met u wordt overlegd waar een goede afweging ligt tussen het aantal dagen dat u Waterlandswelzijn bezoekt en de dagen waarop u nu een boodschap en/of maaltijd ontvangt.

Voor vragen kunt u mailen of bellen met ons.
info@waterlandswelzijn.nl of bel met 06- 28 75 00 01

Download hier informatie omtrent het oude menu

Download hier informatie omtrent het nieuwe menu die geldt vanaf 4 mei