Kwaliteit

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

Waterlandswelzijn is HKZ gecertificeerd. Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van de zorg en werken continu aan verbetering. Voor informatie over deze certificering verwijzen wij u door naar de website: www.hkz.nl

Cliëntenraad

De cliëntenraad (CR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die gebruik maken van de zorg van Waterlandswelzijn. De CR van Waterlandswelzijn bestaat uit vijf leden en één voorzitter. De leden zijn als cliënt of familielid van een cliënt bij de organisatie betrokken. De cliëntenraad vergadert twee keer per jaar en brengt advies uit aan het management.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht (RVT) van Waterlandswelzijn bestaat uit 3 leden en past de Zorgbrede Governancecode toe. De RVT waakt over de kwaliteit en veiligheid van de zorg en over de naleving van wet- en regelgeving. Alle leden hebben één of meerdere aandachtsgebieden.

Privacy

Uw persoonsgegevens worden beschermd door de AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Externe klachtenregeling

Wij zetten ons volledig in om goede zorg te leveren, maar er kan een keer iets mis gaan. Wanneer u ontevreden bent over de geleverde zorg horen wij dat graag. U kunt ons telefonisch dagelijks (ma t/m vrij) bereiken om uw klacht of verbeterpunt bespreekbaar te maken. We hopen zaken op deze manier snel op te lossen of onduidelijkheden op te helderen. Mede door uw bijdrage kunnen wij onze dienstverlening blijvend verbeteren. Wanneer dit gesprek geen oplossing biedt, dan kunt u uw klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Waterlandswelzijn is aangesloten bij de klachten- en geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg.

ParkinsonNet

Waterlandswelzijn is aangesloten bij ParkinsonNet; een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van Parkinsonpatiënten. Voor informatie over ons aanbod voor mensen met Parkinson kunt u contact opnemen met Dominique Janssen: 06-18212074.