Waterlandswelzijn probeert zich met de dagbesteding te onderscheiden door de kleinschalige en huiselijke aanpak en de activiteiten buiten de locatie, georganiseerd middels eigen vervoer. Hiermee proberen wij laagdrempelig te zijn en de mens te ondersteunen en de mantelzorgers te ontlasten.

In de zorg anno 2016 word van de oudere verwacht dat hij/zij zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. De dagbesteding kan hierin een waardevolle toevoeging zijn. Hierbij is te denken aan het aanleren of behouden van vaardigheden middels een warme en persoonlijke hulpverlening, bieden van structuur en ontlasten van de mantelzorg waarbij de groepen bij ons belangrijker zijn dan de locatie. Wij denken dat een passende groep, die nog voldoende uitdaging op maat biedt, kan ondersteunen bij het proces wat iemand doorloopt. Ook het regelmatig ondernemen van activiteiten, buiten de locatie, dragen bij aan het onderhouden van de alledaagse vaardigheden.

Om dit mogelijk te maken werkt Waterlandswelzijn samen met de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) binnen de gemeenten. Daarnaast werken wij als gecontracteerde partij van het Zorgkantoor en bieden wij naast de WMO ook zorg vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Hierdoor kunnen wij iemand een vertrouwd gezicht bieden gedurende een lange periode.

Een indicatie voor dagbesteding kan worden aangevraagd via het WMO loket/ de sociale wijkteams. Neem hiervoor contact op met uw eigen gemeente.

Voor vragen of een vrijblijvende kennismaking kunt u contact met ons opnemen. Belt u hiervoor met Gaby Breuer (06-14615268) of Dennis Richter (06-28750001).

Kosten (Eigen Bijdrage)

Indien u een indicatie voor dagbesteding of individuele begeleiding krijgt, dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en kan alleen bepaald worden door het CAK. Het CAK is ook verantwoordelijk voor de betalingen van de eigen bijdrage. U ontvangt per vierweekse periode een factuur van het CAK met daarop hoogte van de eigen bijdrage.

Klik hier om de hoogte van de eigen bijdrage zelf te kunnen berekenen.