Dagbesteding

Waterlandswelzijn biedt op diverse locaties dagbesteding aan mensen met dementie, psychiatrische problematiek en/of niet-aangeboren hersenletsel. De locaties zijn door de huiselijke sfeer erg laagdrempelig en worden door de cliënten vaak beter omschreven als een gezellige club voor mensen die behoefte hebben om de deur uit te komen en onder de mensen te zijn.

Centraal staat een actieve invulling van de dag waarbij de deelnemers de regie zoveel mogelijk in eigen hand houden. In een persoonlijke en uitdagende omgeving, waar een grote samenhorigheid heerst, richt Waterlandswelzijn zich op het bieden van activiteiten waarin aandacht is voor beweging, ontmoeting en ontplooiing van het individu. Met elkaar werken we aan het bevorderen of zo goed mogelijk behouden van de zelfredzaamheid zodat u zo lang en prettig mogelijk thuis kunt blijven wonen. De activiteiten worden in groepsverband aangeboden waarbij rekening wordt gehouden met een ieder zijn wensen, behoeften en mogelijkheden in plaats van de beperkingen.

Op de locaties bieden wij een gevarieerd activiteitenaanbod dat continu in ontwikkeling is. Wekelijks bestaat deze onder andere uit: muziek, tuinieren, creativiteit, geheugentraining en gespreksgroepen. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan dagelijkse beweegactiviteiten: fysiotherapie, yoga, zwemmen, dans en gymnastiek.

Waterlandswelzijn probeert zich te onderscheiden middels regelmatige activiteiten buiten de locatie, denk hierbij aan: Artis, musea, strand, tuincentra, markt, varen en dergelijke. Daarnaast maken wij meerdere malen per jaar van de gelegenheid gebruik om extra aandacht te besteden aan de onderlinge verbondenheid van de cliënten. Dit doen wij  middels het organiseren van ‘grote’ evenementen waarop iedereen welkom is om op zijn/haar manier deel te nemen: dansmiddag op Valentijnsdag, Paasontbijt, muziekmiddag met Koningsdag, zomerbarbecue, modeshows, Kerstlunch en tweemaal per jaar een braderie voor de buurt en mantelzorgers.

De inzet van dagbesteding heeft verschillende doelen. In de eerste plaats heeft de deelnemer een zinvolle besteding van zijn/haar dag, legt nieuwe contacten met onder andere lotgenoten, bouwt een eigen netwerk op, het fysieke gestel en het geheugen worden gestimuleerd en achteruitgang wordt zoveel mogelijk beperkt . Tevens kan dagbesteding worden ingezet om de mantelzorger te ontlasten. Mantelzorgen kan zeer intensief zijn, waarbij professionele ondersteuning zowel ontspanning als verlichting kan bieden. Naast het welzijn van de cliënt bekommert Waterlandswelzijn zich ook om het welzijn van de mantelzorger. Wij onderhouden nauw contact met mantelzorgers, organiseren meerdere keren per jaar mantelzorgavonden en hebben diverse samenwerkingen met andere organisaties ten behoeve van onze kwaliteit

Vervoer

Om iedere dag zonder zorgen te laten verlopen organiseert Waterlandswelzijn zelf het vervoer van en naar de dagbestedingslocaties. Door deze service zijn er korte lijnen tussen u en de organisatie en ziet u altijd een vertrouwd gezicht aan de deur.

Financiering

Voor vragen over dagbesteding of een vrijblijvende kennismaking kunt u met Waterlandswelzijn contact opnemen. Wij zijn te bereiken onder het nummer 0299-72 32 90 of via info@waterlandswelzijn.nl