Naast de dagbesteding biedt Waterlandswelzijn ook individuele begeleiding. Ook hiervan is het doel de persoon zo lang mogelijk in een comfortabele thuisomgeving te laten verblijven. Bij deze vorm van begeleiding valt te denken aan:

– Opbouw naar dagbesteding voor diegene die hier nog niet direct aan toe zijn.
– Ondersteuning van de persoon op de dagbesteding in de ADL zoals administratie en dergelijke.
– Begeleiding voor diegene die geen interesse heeft in dagbesteding. Zodoende kan er alsnog ruimte voor de mantelzorger gecreëerd worden.
– Activeren van de persoon door het ondernemen van activiteiten ten behoeve van het geestelijk en lichamelijk welzijn.

Afhankelijk van de hoogte van de indicatie van de gemeente of het zorgkantoor kunnen wij de dagen en uren voor de begeleiding afspreken.

Voor vragen of een vrijblijvende kennismaking kunt u contact met ons opnemen. Belt u hiervoor met Gaby Breuer (06-14615268) of Dennis Richter (06-28750001).

Kosten (Eigen Bijdrage)

Indien u een indicatie voor dagbesteding of individuele begeleiding krijgt, dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en kan alleen bepaald worden door het CAK. Het CAK is ook verantwoordelijk voor de betalingen van de eigen bijdrage. U ontvangt per vierweekse periode een factuur van het CAK met daarop hoogte van de eigen bijdrage.

Klik hier om de hoogte van de eigen bijdrage zelf te kunnen berekenen.